Geliştirici Merkezi

TR

__construct()

Sınıf başlatıldıktan sonra çalıştırılmaktadır, ayarlamalar sayfasındaki değerleri değişkene aktarır.

SMS servisinin API dosyalarını örnekte olduğu gibi içeri aktarabilirsiniz.

Parametreler;

  • $external_config --  “config.php” dosyasındaki değerle aynı veriler gönderir.
public function __construct($external_config=[])
{
    if(!class_exists("ExampleSMSTR_API")) include __DIR__.DS."api.php";
    $this->lang         = Modules::Lang("SMS",__CLASS__);
    $config             = Modules::Config("SMS",__CLASS__);
    $this->config       = $config;
    $external           = $external_config ? $external_config : [];
    $config             = array_merge($config,$external);

    $username           = $config["username"];
    $password           = $config["password"];
    $title              = $config["origin"];

    $this->instance     = new ExampleSMSTR_API();
    $this->instance->set_credentials($username,$password);

    $this->title = $title;
}

change_config()

Bir Sorunuz mu Var?

Sorularınızı cevaplamayı bekleyen muhteşem bir ekibimiz var.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2020. All rights reserved.
Join Our Discord Channel
Top