Geliştirici Merkezi

TR

config.php

Bu dosya modülün ayar bilgilerinin tutulduğu bir dosyadır. Zorunlu olarak tutulması gereken indislerin anlamı aşağıda açıklanmıştır.

[created_at]

Modülü oluşturduğunuz tarih (Unix timestamp) biçiminde yazılmalıdır.

[group]

Modülün bulunması gereken api grubu, SSL modülü geliştirildiği için "ssl" olarak kalmalıdır.

[status]

Modülün durumunu belirlemek için kullanılmaktadır. Eğer indisin değeri boolean (true) olması halinde, modülün içinde yer alan hook çağırıları dinlenecektir. Modülün ayar bilgileri kaydedileceği sırada eğer bilgiler dolu gelmişse durumu boolean (true), gelmemişse boolean(false) olarak ayarlamanız çok önemlidir.

[meta]
Index Türü Açıklama
[name] String Modül için belirlediğiniz isim girilmelidir.
[version] String veya Integer Modülün versiyon numarasını içermelidir.
[logo] String Modülün ayarlamalar sayfasında gözükeceği görselin dosya adı yer almalıdır. Modülün ana dizininde bulunmalıdır.
[configurable-option-params]

Ürünler için belirlenen eklentilerde, ürün eklentisi ekleme veya düzenleme sayfasında bulunan seçeneklerin hemen yanında bulunan çark(ayar) butonuna tıklayınca, ekrandaki modüllerin içerisinde bulunan alanlardır. Bu alanlara girilen değerler sipariş aktifleştirme esnasında modülün kullanabilmesi için sunulur.

İndisin içerisine ["sans_count"]  değerini yerleştiriniz.

SSL modülünün bir ürün eklentisine ihtiyacı vardır, eklentinin amacı SAN'S değerini belirlemektir.

Eklentinin seçenek türü: Miktar (Quantity) olmalıdır, minimum alacağı değer: 0, maksimum alacağı değer: 10 olmalıdır.
Eklenti seçeneğinin ayarlarda bulunan "sans_count" değerine 1 yazmanız yeterlidir.

SSL ürünü oluşturacağınız zaman eklentiler sekmesinden, oluşturduğunuz eklentiyi seçmeniz gerekir.

Başlangıç pages/product-detail.php

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top