Geliştirici Merkezi

TR

Destek Bileti

Varsayılan Destek Talebi Parametreleri

Adı Türü Açıklama
id int ID Numarası
did int Departman ID Numarası (Veri Tabanı Alanı: tickets_departments.id)
user_id int Müşteri ID Numarası
status string Bilet Durumu
waiting      - Yanıt Bekleniyor
replied        -  Yanıtlandı
process       -  İşlemde
solved          - Çözüldü
locked int Bilet Kitleme Durumu
1 - Bilet kitlenir ve müşteri bir daha bilete yazamaz
0 - Bilet kitlenmez ve müşteri bir daha yazabilir
priority int Bilet Öncelik Durumu
1 - Düşük
2 - Orta
3 - Yüksek
title string Destek Bileti Konusu
ctime string Oluşturulma Tarihi (Y-m-d H:i:s)
lastreply string Son Yanıtlanma Tarihi (Y-m-d H:i:s)
userunread int Müşterinin Bileti Okuma Durumu
0 - Okumadı
1 - Okudu
adminunread int Yöneticinin Bileti Okuma Durumu
0 - Okumadı
1 - Okudu
service int Sipariş ID Numarası (Veri Tabanı: users_products.id) ile ilişkili ID numarası
assigned int Bilete atanan personelin ID numarası (Veri Tabanı: users.id) ile ilişkili ID numarası
assignedBy int Bilete personel ataması yapan yöneticinin ID numarası (Veri Tabanı: users.id) ile ilişkili ID numarası
custom_fields array Bilete tanımlanan özel alanların içeriği
message string Mesaj
Kanca destek talebi oluşturma noktasındaysa parametre kullanılabilir


Varsayılan Destek Talebi Yanıt Parametreleri

Adı Türü Açıklama
id int ID Numarası
user_id int Müşteri veya yönetici  (Veri Tabanı Alanı : users.id) ile ilişkili  ID numarası
owner_id int Destek Talebinin (Veri Tabanı Alanı : tickets.id) ile ilişkili ID numarası
admin int Yanıtlayanın Yönetici Olma Durumu
1 - Evet
0 - Hayır
name string Yanıtlayanın Tam Adı
encrypted int Gelen değer "1" içeriyorsa mesajın şifreli olduğunu belirtmektedir
message string Mesaj
ctime string Yanıtlama Tarihi (Format: Y-m-d H:i:s)
ip string Yanıtlayanın IP Adresi

Destek talebi yanıtları ile alakalı  kanca noktalarında gelen parametreler ikiye ayrılır.

Adı Örnek Açıklama
request
$params['request']['id']
Varsayılan destek talebi parametrelerini içerir
reply
$params['reply']['message']
Varsayılan destek talebi yanıt parametrelerini içerir


TicketAdminAreaViewDetail

Yönetici paneli destek bileti detayında görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketAdminAreaViewDetail",1,function($params=[]){
  return 'write something here...';
});

 

TicketAdminAreaViewDetailSidebar

Yönetici paneli destek bileti detayında görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketAdminAreaViewDetailSidebar",1,function($params=[]){
  return 'write something here...';
});

 

TicketAdminAreaViewCreate

Yönetici paneli destek bileti oluşturma ekranında görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketAdminAreaViewCreate",1,function(){
  return 'write something here...';
});

 

TicketAdminAreaViewCreateSidebar

Yönetici paneli destek bileti oluşturma ekranında görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketAdminAreaViewCreateSidebar",1,function(){
  return 'write something here...';
});

 

TicketAdminAreaViewList

Yönetici paneli destek bileti listesinde tablo yüklenmeden önce görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketAdminAreaViewList",1,function(){
  return 'write something here...';
});

 

TicketClientAreaViewDetailTop

Müşteri paneli destek bileti detayında en üstte görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketClientAreaViewDetailTop",1,function($params=[]){
  return 'write something here...';
});

 

TicketClientAreaViewDetail

Müşteri paneli destek bileti detayında yanıtların üstünde görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketClientAreaViewDetail",1,function($params=[]){
  return 'write something here...';
});

 

TicketClientAreaViewCreate

Müşteri paneli destek bileti oluşturma ekranında görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketClientAreaViewDetail",1,function(){
  return 'write something here...';
});

 

TicketClientAreaViewList

Müşteri paneli destek bileti listesinde görüntülenir

Geri Dönüş

Dönüş değeri string veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketClientAreaViewList",1,function(){
  return 'write something here...';
});

 

TicketClientCreated

Müşteri destek talebini oluşturduktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketClientCreateValidation

Müşteri destek talebini oluşturduktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Dönüş değeri array veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketClientCreateValidation",1,function($params=[]){
  return ['error' => 'write something here...'];
});

 

TicketAdminCreated

Yönetici destek talebini oluşturduktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketAdminCreateValidation

Yönetici destek talebini oluşturduktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Dönüş değeri array veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketAdminCreateValidation",1,function($params=[]){
  return ['error' => 'write something here...'];
});

 

TicketClientReplied

Müşteri destek talebini yanıtladıktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketClientReplyValidation

Müşteri destek talebini yanıtladıktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Dönüş değeri array veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketClientReplyValidation",1,function($params=[]){
  return ['error' => 'write something here...'];
});

 

TicketAdminReplied

Yönetici destek talebini yanıtladıktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketAdminReplyValidation

Yönetici destek talebini yanıtladıktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Dönüş değeri array veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("TicketAdminReplyValidation",1,function($params=[]){
  return ['error' => 'write something here...'];
});

 

TicketAdminUpdated

Yönetici destek talebini güncelledikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketDeleted

Destek talebi silindikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketReplyModified

Destek talebi yanıtı güncellendikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketReplyDeleted

Destek talebi yanıtı silindikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketSolved

Destek talebi yönetici veya müşteri tarafından çözüldü işaretledikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketLockChange

Destek talebi kilit durumu değiştirildikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketDepartmentChange

Destek talebi departmanı değiştirildikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

TicketPriorityChange

Destek talebi önceliği değiştirildikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

TicketStatusChange

Destek talebi durumu değiştirildikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

TicketAssignedChange

Destek talebi atanan kişi değiştirildikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

TicketServiceChange

Destek talebi ilişkili hizmet değiştirildikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

Ürün / Hizmet Sepet

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top