Geliştirici Merkezi

TR

import_domain() - Alan Adlarını İçeri Aktar

Modül ayarları bölümünde yer alan "İçe Aktarma" işlevi için kullanılır. Yazman üzerindeki herhangi bir alan adını herhangi bir müşteriye aktarılmasını sağlar.

Modülün içinde bulunan “controllers/import.php” dosyasının içerisinde çağırılmaktadır.

Fonksiyonu örnekte olacak şekilde kullanabilirsiniz.

public function import_domain($data=[]){
  $config   = $this->config;

  $imports = [];

  Helper::Load(["Orders","Products","Money"]);

  foreach($data AS $domain=>$datum){
    $domain_parse  = Utility::domain_parser("http://".$domain);
    $sld      = $domain_parse["host"];
    $tld      = $domain_parse["tld"];
    $user_id    = (int) $datum["user_id"];
    if(!$user_id) continue;
    $info      = $this->get_info([
      'domain'  => $domain,
      'name'   => $sld,
      'tld'    => $tld,
    ]);
    if(!$info) continue;

    $user_data     = User::getData($user_id,"id,lang","array");
    $ulang       = $user_data["lang"];
    $locallang     = Config::get("general/local");
    $productID     = Models::$init->db->select("id")->from("tldlist")->where("name","=",$tld);
    $productID     = $productID->build() ? $productID->getObject()->id : false;
    if(!$productID) continue;
    $productPrice    = Products::get_price("register","tld",$productID);
    $productPrice_amt  = $productPrice["amount"];
    $productPrice_cid  = $productPrice["cid"];
    $start_date     = $info["creation_time"];
    $end_date      = $info["end_time"];
    $year        = 1;

    $options      = [
      "established"     => true,
      "group_name"     => Bootstrap::$lang->get_cm("website/account_products/product-type-names/domain",false,$ulang),
      "local_group_name"  => Bootstrap::$lang->get_cm("website/account_products/product-type-names/domain",false,$locallang),
      "category_id"     => 0,
      "domain"       => $domain,
      "name"        => $sld,
      "tld"         => $tld,
      "dns_manage"     => true,
      "whois_manage"    => true,
      "transferlock"    => $info["transferlock"],
      "cns_list"      => isset($info["cns"]) ? $info["cns"] : [],
      "whois"        => isset($info["whois"]) ? $info["whois"] : [],
    ];

    if(isset($info["whois_privacy"]) && $info["whois_privacy"]){
      $options["whois_privacy"] = $info["whois_privacy"]["status"] == "enable";
      $wprivacy_endtime  = DateManager::ata();
      if(isset($info["whois_privacy"]["end_time"]) && $info["whois_privacy"]["end_time"]){
        $wprivacy_endtime = $info["whois_privacy"]["end_time"];
        $options["whois_privacy_endtime"] = $wprivacy_endtime;
      }
    }

    if(isset($info["ns1"]) && $info["ns1"]) $options["ns1"] = $info["ns1"];
    if(isset($info["ns2"]) && $info["ns2"]) $options["ns2"] = $info["ns2"];
    if(isset($info["ns3"]) && $info["ns3"]) $options["ns3"] = $info["ns3"];
    if(isset($info["ns4"]) && $info["ns4"]) $options["ns4"] = $info["ns4"];


    $order_data       = [
      "owner_id"     => (int) $user_id,
      "type"       => "domain",
      "product_id"    => (int) $productID,
      "name"       => $domain,
      "period"      => "year",
      "period_time"    => (int) $year,
      "amount"      => (float) $productPrice_amt,
      "total_amount"   => (float) $productPrice_amt,
      "amount_cid"    => (int) $productPrice_cid,
      "status"      => "active",
      "cdate"       => $start_date,
      "duedate"      => $end_date,
      "renewaldate"    => DateManager::Now(),
      "module"      => $config["meta"]["name"],
      "options"      => Utility::jencode($options),
      "unread"      => 1,
    ];

    $insert         = Orders::insert($order_data);
    if(!$insert) continue;

    if(isset($options["whois_privacy"])){
      $amount = Money::exChange($this->whidden["amount"],$this->whidden["currency"],$productPrice_cid);
      $start = DateManager::Now();
      $end  = isset($wprivacy_endtime) ? $wprivacy_endtime : DateManager::ata();
      Orders::insert_addon([
        'invoice_id' => 0,
        'owner_id' => $insert,
        "addon_key"   => "whois-privacy",
        'addon_id' => 0,
        'addon_name' => Bootstrap::$lang->get_cm("website/account_products/whois-privacy",false,$ulang),
        'option_id' => 0,
        "option_name"  => Bootstrap::$lang->get("needs/iwwant",$ulang),
        'period'    => 1,
        'period_time' => "year",
        'status'    => "active",
        'cdate'    => $start,
        'renewaldate' => $start,
        'duedate'   => $end,
        'amount'    => $amount,
        'cid'     => $productPrice_cid,
        'unread'    => 1,
      ]);
    }
    $imports[] = $order_data["name"]." (#".$insert.")";
  }
  
  if($imports){
    $adata   = UserManager::LoginData("admin");
    User::addAction($adata["id"],"alteration","domain-imported",[
      'module'  => $config["meta"]["name"],
      'imported' => implode(", ",$imports),
    ]);
  }

  return $imports;
}
domains() - Kayıtlı Alan Adlarının Listesi apply_import_tlds() - Tüm Uzantıları İçeri Aktar

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top