Geliştirici Merkezi

TR

Fatura

Varsayılan Parametreler

Aşağıda belirtilen parametrelerde "/" slash karakteri bir dizi verisinin altındaki dizi verisini belirlemek için kullanılmıştır.

Adı Türü Açıklama
source string Olayın gerçekleştiği kaynağı belirlemek için kullanılır.
automation  : Otomasyon tarafından gerçekleşmiştir.
api                   : API aracılığıyla gerçekleşmiştir.
admin             : Yönetici aracılığıyla gerçekleşmiştir.
client              : Müşteri aracılığıyla gerçekleşmiştir.
id int Faturanın ID numarası
user_id int Müşterinin ID numarası
user_data array Müşterinin fatura üretildiği sırada kaydedilen bilgileri (güncel değildir)
user_data / name string Müşterinin Adı
user_data / surname string Müşterinin Soyadı
user_data / full_name string Müşterinin Tam Adı
user_data / company_name string Müşterinin Firma Ünvanı
user_data / company_tax_number string Müşterinin Kurumsal Vergi Numarası
user_data / company_tax_office string Müşterinin Kurumsal Vergi Dairesi
user_data / email string Müşterinin E-Posta Adresi
user_data / gsm_cc int Müşterinin GSM Ülke Kodu Örn: 90
user_data / gsm int Müşterinin Ülke Kodu Olmadan GSM Numarası
user_data / landline_cc int Müşterinin Sabit Hat Ülke Kodu Örn: 90
user_data / landline_phone int Müşterinin Ülke Kodu Olmadan Sabit Hat Numarası
user_data / identity int Müşterinin Vatandaşlık Kimlik Numarası
user_data / kind string Müşterinin Hesap Türü,
individual : Bireysel, corporate : Kurumsal
user_data / taxation int | null Müşterinin Vergi Muaflık Durumu
Eğer '1' değeri geliyorsa vergiden muaf olduğu anlamına gelir.
user_data / currency int Müşterinin Hesabında Tanımlı Para Birimi
user_data / address array Müşterinin fatura üretildiği sırada kaydedilen adres bilgileri (güncel değildir)
user_data / address / country_name string Müşteri Adres  Ülke Adı
user_data / address / country_code string Müşteri Adres Ülke Kodu (Alpha-2)
user_data / address / city string Müşteri Adres Şehir Adı
user_data / address / counti string Müşteri Adres İlçe Adı
user_data / address / address string Müşteri Adresi
user_data / address / zipcode string Müşteri Adres Posta Kodu
cdate string Fatura Üretilme Tarihi (Format: Y-M-D H:i:s)
duedate string Fatura Son Ödeme Tarihi (Format: Y-M-D H:i:s)
datepaid string Fatura Ödenme Tarihi  (Format: Y-M-D H:i:s)
refunddate string Fatura İade Tarihi  (Format: Y-M-D H:i:s)
status string Fatura durumunu belirler
paid : Ödendi
unpaid : Ödenmedi
waiting: Onay Bekliyor
cancelled : İptal Edildi
refund : İade Edildi
currency int Faturanın para birimini belirleyen ID numarası
Veri tabanı: currencies.id 
data/exchange_rate float Fatura Doviz Kuru
local int Faturanın yerel bir adrese ait ise 1 değilse 0 olmaktadır
legal int Faturanın vergi muaflık durumu belirler
1: vergi dahil,  0: vergisiz
taxed int Faturanın resmileştirilme durumunu belirler
1: resmileştirildi, 0: resmileştirilmedi
taxed_file string Resmileştirilmiş bir faturanın pdf dosyasını tanımlamak için kullanılır.
Dosya "resources/uploads/invoices/" dizininde olmalıdır
taxation_type string Faturanın vergi türünü belirler
inclusive : Vergi Dahil 
exclusive : Vergi Hariç
taxrate float Faturanın vergi oranını belirler
subtotal float Faturanın ara toplamını belirler
tax float Faturanın toplam vergi tutarını belirler
total float Faturanın her şey dahil toplam tutarını belirler
discounts array Faturada kullanılan kupon ve promosyonların bilgisi bulunur
discounts/items/coupon/*/id int Kuponun ID numarasını belirler
Veri Tabanı: coupons.id
discounts/items/coupon/*/name string Kupon adını belirler
discounts/items/coupon/*/rate int Kuponun % kaç değere sahip olduğunu belirler
discounts/items/coupon/*/dvalue string Orana göre indirilmişse: % değer  şeklinde, tutara göre indirilmişse: değer para birimi kodu tanımlanır
discounts/items/coupon/*/amount string Kuponun uyguladğı indirim tutarı formatlanmış olarak belirlenir
discounts/items/coupon/*/amountd float Kuponun uyguladğı indirim tutarı belirlenir
discounts/items/promotion/*/id int Promosyonun ID numarasını belirler
Veri Tabanı: promotions.id
discounts/items/promotion/*/name string Promosyon adını belirler
discounts/items/promotion/*/rate int Promosyonun % kaç değere sahip olduğunu belirler
discounts/items/promotion/*/dvalue string Orana göre indirilmişse: % değer  şeklinde, tutara göre indirilmişse: formatlı tutar değeri ve para birimi kodu tanımlanır
discounts/items/promotion/*/amount string Promosyonun uyguladğı indirim tutarı formatlanmış olarak belirlenir
discounts/items/promotion/*/amountd float Promosyonun uyguladğı indirim tutarı belirlenir
used_coupons string Kullanılan kuponların ID numarası, virgül ile ayırarak belirlenir
used_promotions string Kullanılan promosyonların ID numarası, virgül ile ayırarak belirlenir
sendbta int Resmileştirilen faturanın adrese teslim edilme durumunu belirler
1 : aktif
0: pasif
sendbta_amount float Resmileştirilen faturanın adrese teslim edilme tutarını belirler
pmethod string Ödeme yöntemi modülünü belirler
pmethod_commission float Ödeme yöntemine ait komisyon tutarını belirler
pmethod_commission_rate float Ödeme yöntemine ait komisyon oranını belirler
pmethod_status string Ödemenin sonucunu belirler
SUCCESS : Ödeme Başarılı
ERROR : Ödeme Başarısız
PAPPROVAL : Onay Bekliyor
pmethod_msg string Ödeme yönteminden dönen mesajı belirler
notes string Fatura hakkında notlar belirler (Sadece yönetici / personel görebilir)

Örnek Kullanım

Hook::add("InvoiceViewDetails",1,function($params=[]){
  $id       = $params["id"];
  $status     = $params["status"];
  $currency    = $params["currency"];
  $items     = Invoices::get_items();
  /**
  # Example: update invoice data Invoices::set($id,['duedate' => '2020-03-05 00:00:00']);
  # Example: update invoice item data Invoices::set_item($item["id"],['description' => 'Example']);
  # Example: insert invoice item dat:
  $item_id = Invoices::add_item([
    'owner_id'   => $id,
    'description'  => 'Example',
    'amount'    => 1.0,
    'currency'   => $currency,
  ]);
  */
  /** Write the code here... */
});

 

InvoicePaid

Bir faturanın durumu ödendi olarak değiştirildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceUnpaid

Bir faturanın durumu ödenmedi olarak değiştirilirse çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceFormalized

Bir faturanın durumunu resmileştirildi olarak değiştirildiğinde çağırılır.

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceCancelled

Bir faturanın durumu iptal edildi olarak değiştirildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceRefunded

Bir faturanın durumu iade edildi olarak değiştirildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceCreated

Bir faturanın oluşmasından sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceModified

Yönetici faturada değişiklik yaptıktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

PreInvoiceDeleted

Bir fatura sistemden silinmeden önce çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceDeleted

Bir fatura sistemden silindiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoicePaymentReminder

Bir fatura için ödeme hatırlatması yapıldığında çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

InvoiceViewDetails

Yönetici veya müşteri faturanın detayına girdiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

Alan Adı Ürün / Hizmet

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top