Geliştirici Merkezi

TR

UpdateInvoice

Bir faturayı belirttiğiniz parametreler ile güncelleyin.

Method / Endpoint

PUT/ {{API_URL}} Billing/UpdateInvoice/ {{ID}}

İstek Parametreleri

Parametre Adı Türü Zorunlu Açıklama
{{ID}} Integer Evet Fatura ID Numarası
notification Boolean Hayır Bildirim Gönderilme Durumu
user Object Hayır Faturanın Müşteri Bilgileri
user.id Integer Hayır Müşterinin ID Numarası
user.lang String Hayır ISO 639-1 formatına göre müşterinin dil bilgisi. Örneğin: "en" , "de" , "tr" gibi.
user.identity Integer Hayır Müşterinin 11 haneli T.C. kimlik numarası
user.type String Hayır Müşterinin Hesap Türü. "individual": Bireysel, "corporate": Kurumsal
user.name String Hayır Müşterinin Adı
user.surname String Hayır Müşterinin Soyadı
user.full_name String Hayır Müşterinin Tam Adı
user.email String Hayır Müşterinin E-Posta Adresi
user.phone Integer Hayır Müşterinin Telefon Numarası. (Ülke alan kodu dahil). Örneğin: Şöyle ise: +1 (123) 456-7890 şu şekilde olmalı: 11234567890
user.company_name String Hayır Müşterinin Firma Ünvanı
user.company_tax_number String Hayır Müşterinin Firma Vergi Numarası
user.company_tax_office String Hayır Müşterinin Firma Vergi Dairesi
user.custom_fields Object Hayır Faturada Müşteriye ait Özel Alanlar
user.custom_fields.field_id Integer Hayır Özel Alan ID Numarası
user.custom_fields.name String Hayır Özel Alan Adı
user.custom_fields.value String Hayır Özel Alan İçeriği
user.address.country_code String Hayır Müşterinin Ülke Kodu. (ISO 3166-1 Alpha-2) Örn: US, FR, DE
user.address.country_name String Hayır Müşterinin Ülke Adı. Örn: United States, Germany, France, Turkey
user.city String Hayır Müşterinin Şehir Bilgisi
user.state String Hayır Müşterinin İlçesi
user.detail String Hayır Müşterinin Adres Detayları
user.zipcode String Hayır Müşterinin Posta Kodu
notes String Hayır Fatura Notu (Personellerin görebilmesi içindir.)
status String Hayır Fatura Durumu. Alabileceği değerler: "unpaid',' "pending',' "paid',' "refunded',' "cancelled'. Varsayılan: "unpaid"
formalize Boolean Hayır Resmileştirilme Durumu
formalize_file String Hayır Resmileştirilme dosyası bir URL içermelidir.
Dahili API kullanılıyorsa bir dizin yolu da belirtebilirsiniz.
(İletilen dosya otomatik olarak sisteme kopyalanacaktır.)
created_at String Hayır Fatura Oluşturulma Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
Varsayılan: İstek atılan tarih geçerli sayılır.
due_date String Hayır Son Ödeme Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
payment_date String Hayır Ödenme Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
Fatura durumu: "paid" veya "pending" ise zorunludur.
refund_date String Hayır Fatura İade Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
Fatura durumu "refunded" ise zorunludur.
currency String Hayır Faturanın Para Birimi. Format: ISO 4217. Örneğin: USD, EUR, GBP, TRY
payment_method String Hayır Ödeme Yöntemi Adı
payment_method_data Object Hayır Ödeme Yöntemi Verileri
payment_method_commission Double Hayır Ödeme Yöntemi Komisyon Tutarı
payment_method_commission_rate Double Hayır Ödeme Yöntemi Komisyon Oranı
send_bill_to_address Double Hayır Adrese Fatura Gönderim Ücreti
exchange Double Hayır Mevcut Döviz Kuru
discounts Object Hayır İndirimler
discounts.type String Evet İndirim Türü ("promotion": Promosyon, "coupon": Kupon, "dealership": Bayi)
discounts.sequence Integer Evet Fatura ögesinde belirlediğiniz "sequence" bilgisi ile aynı olmalıdır.
discounts.rate Double Hayır İndirim Yüzdesi. Varsayılan: 0
discounts.amount Double Evet Uygulanan İndirim Tutarı
discounts.description String Evet İndirim Adı: Kupon kodu, Promosyon adı vb.
discounts.dkey String Hayır Eğer indirim türü "dealership" ise bayilik indiriminin hangi üründen veya ürün grubundan elde edildiğinin bilgisi.

Harici Örnek

curl --location --request PUT 'https://example.com/api/Billing/UpdateInvoice/123' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Apikey: [YOUR_API_KEY]' \
--data '{
  "status": "paid",
  "payment_date": "2024-01-14 21:16:10",
  "formalize": true,
  "formalize_file": "https://example.com/1703590375.pdf",
  "payment_method": "BankTransfer",
  "payment_method_data": {
    "bank_name": "TEST BANK",
    "sender_name": "John Doe",
    "rce": "REF1234"
  }
}'

Dahili Örnek

Helper::Load("Api");
try {
  $result = Api::Billing()->UpdateInvoice([
    'id'         => 123,
    'status'       => 'paid',
    'payment_date'    => '2024-01-14 21:16:10',
    'formalize'      => true,
    'formalize_file'   => 'https://example.com/1703590375.pdf',
    'payment_method'   => 'BankTransfer',
    'payment_method_data' => [
      'bank_name'  => 'TEST BANK',
      'sender_name' => 'John Doe',
      'rce'     => 'REF1234',
    ],
  ]);
  print_r($result);
}
catch (Exception $e)
{
  echo 'Error: '.$e->getMessage();
}

Örnek JSON Yanıtı

{
  "status": "successful",
  "data": {
    "id": 468,
    "number": "#468",
    "user": {
      "id": 22,
      "lang": "en",
      "type": "corporate",
      "identity": "11111111111",
      "company_name": "ABC LLC",
      "company_tax_number": "12345",
      "company_tax_office": "XTEST",
      "name": "Mark",
      "surname": "Roberson",
      "full_name": "Mark Roberson",
      "email": "[email protected]",
      "phone": "19142426349",
      "address": {
        "country_code": "US",
        "country_name": "United States",
        "city": "New York",
        "state": "Mount Kisco",
        "detail": "1159 Lake Forest Drive",
        "zipcode": "10549"
      }
    },
    "taxation_type": "exclusive",
    "notes": "I created this invoice with API",
    "created_at": "2023-12-13 16:25:00",
    "due_date": "2023-12-20 23:59:59",
    "payment_date": "2024-01-14 21:16:10",
    "refund_date": "0000-00-00 00:00:00",
    "status": "paid",
    "formalize": true,
    "formalize_file": "https://example.com/resources/uploads/invoices/875f43260f3f480c23ade59a4bb3f593.pdf",
    "local": false,
    "taxfree": false,
    "exchange_rate": 1,
    "currency": "USD",
    "tax_rate": 0,
    "subtotal": 493.23000000000001818989403545856475830078125,
    "tax": 0,
    "total": 463.58400000000000318323145620524883270263671875,
    "payment_method": "Banka Transfer",
    "payment_method_data": {
      "bank_name": "TEST BANK",
      "sender_name": "John Doe",
      "rce": "REF1234"
    },
    "payment_method_commission": 0,
    "payment_method_commission_rate": 0,
    "send_bill_to_address": 0,
    "share": {
      "token": "bGI1UlRBVXpPL3lmZThpTmM1Zy9pdXhoZldFa3E1cUdNQmRSVWJCV0ROMD0=",
      "link": "https://example.com/en/invoice?token=bGI1UlRBVXpPL3lmZThpTmM1Zy9pdXhoZldFa3E1cUdNQmRSVWJCV0ROMD0="
    },
    "discounts": [
      {
        "type": "coupon",
        "item_id": 571,
        "rate": 20,
        "description": "AE1Q2CDF3",
        "amount": 28.6460000000000007958078640513122081756591796875
      },
      {
        "type": "promotion",
        "item_id": 570,
        "rate": 5,
        "description": "Test Promotion 1",
        "amount": 1
      }
    ],
    "items": [
      {
        "id": 570,
        "rank": 1,
        "owner_id": 468,
        "description": "test description 1",
        "quantity": 1,
        "tax_exempt": false,
        "amount": 100,
        "total": 100,
        "order_id": 0,
        "due_date": "2023-12-20 23:59:59",
        "attributes": {
          "sample1": "Example test 1",
          "amount_including_discount": 100
        }
      },
      {
        "id": 571,
        "rank": 2,
        "owner_id": 468,
        "description": "Sample Web Hosting (#123) (example.com) (2023-11-20 - 2023-12-20)",
        "quantity": 1,
        "tax_exempt": false,
        "amount": 143.229999999999989768184605054557323455810546875,
        "total": 143.229999999999989768184605054557323455810546875,
        "order_id": 123,
        "due_date": "2023-12-20 23:59:59",
        "attributes": {
          "event": "ExtendOrderPeriod",
          "amount_including_discount": 143.229999999999989768184605054557323455810546875
        }
      },
      {
        "id": 572,
        "rank": 3,
        "owner_id": 468,
        "description": "test description 3",
        "quantity": 1,
        "tax_exempt": false,
        "amount": 250,
        "total": 250,
        "order_id": 0,
        "due_date": "2023-12-20 23:59:59",
        "attributes": {
          "sample3": "Example test 3"
        }
      }
    ]
  }
}

Yanıt Parametreleri

Parametre Adı Türü Açıklama
status String Eylem Durumu "successful" veya "error"
message String Eylem Durumu "error" gelmişse hata mesajı
data Object "getInvoice" ile aynı verileri iletmektedir.
CreateInvoice DeleteInvoice

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top