Geliştirici Merkezi

TR

Müşteri

Varsayılan Parametreler

Aşağıda belirtilen parametrelerde "/" slash karakteri bir dizi verisinin altındaki dizi verisini belirlemek için kullanılmıştır.

Adı Türü Açıklama
id int Müşterinin ID numarası
name string Müşterinin Adı
surname string Müşterinin Soyadı
full_name string Müşterinin Tam Adı
company_name string Müşterinin Firma Ünvanı
company_tax_number string Müşterinin Kurumsal Vergi Numarası
company_tax_office string Müşterinin Kurumsal Vergi Dairesi
email string Müşterinin E-Posta Adresi
password string Müşteri Şifresi
Sadece hesap oluşturulduğunda ve şifre değiştirildiğinde var olmaktadır
phone int Müşterinin ülke kodu ile birlikte GSM numarası
gsm_cc int Müşterinin GSM Ülke Kodu Örn: 90
gsm int Müşterinin Ülke Kodu Olmadan GSM Numarası
landline_cc int Müşterinin Sabit Hat Ülke Kodu Örn: 90
landline_phone int Müşterinin Ülke Kodu Olmadan Sabit Hat Numarası
identity int Müşterinin Vatandaşlık Kimlik Numarası
kind string Müşterinin Hesap Türü,
individual : Bireysel, corporate : Kurumsal
taxation int | null Müşterinin Vergi Muaflık Durumu
Eğer '1' değeri geliyorsa vergiden muaf olduğu anlamına gelir.
currency int Müşterinin Hesabında Tanımlı Para Birimi
lang string Müşteri Hesabında Tanımlı Dil
address array Müşterinin fatura üretildiği sırada kaydedilen adres bilgileri (güncel değildir)
address / country_name string Müşteri Adres  Ülke Adı
address / country_code string Müşteri Adres Ülke Kodu (Alpha-2)
address / city string Müşteri Adres Şehir Adı
address / counti string Müşteri Adres İlçe Adı
address / address string Müşteri Adresi
address / zipcode string Müşteri Adres Posta Kodu

Örnek Kullanım

Hook::add("ClientCreated",1,function($params=[]){

  $name      = $params['name'];
  $surname    = $params['surname'];
  $email     = $params['email'];
  $phone     = $params['phone'];

  // users_informations add/edit field
  // User::setInfo($params["id"],['gsm_cc' => '44','gsm' => '12345678' , 'custom_field1' => 'test']);
  // users_informations remove field
  // User::deleteInfo($params["id"],'custom_field1');
  // users data edit field
  // User::setData($params["id"],['name' => "John", 'surname' => "Sterling" , 'full_name' => "John Sterling"]);

  // Write the code here...
});

 

ClientCreated

Bir müşteri hesabı oluşturulduğunda çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ClientInformationModified

Müşteri hesabındaki bilgileri değiştirdikten sonra çağırılır, yönetici müşteri bilgilerini değiştirikden sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

PreClientDeleted

Müşteri hesabı silinmeden önce çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ClientDeleted

Müşteri hesabı silindikten sonra önce çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ClientChangePassword

Müşterinin hesap şifresi değiştirildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ClientBlocked

Müşteri hesabı engellendiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ClientActivated

Müşteri hesabı aktif edildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ClientDetailsValidation

Yönetici ve müşteri alanında hesap oluşturulduğunda veya güncellendiğinde çağırılır, geri dönüş olarak isteğe bağlı hata mesajı iletebilirsiniz

Geri Dönüş

Hook::add("ClientDetailsValidation",1,function($params=[]){
  return ['error' => 'Response error message'];
});

 

ClientEmailVerificationCompleted

Müşterinin e-posta adresi onaylandığında çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ClientSMSVerificationCompleted

Müşterinin gsm numarası onaylandığında çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

Sipariş

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top