Geliştirici Merkezi

TR

apply_import_tlds() - Tüm Uzantıları İçeri Aktar

Yazman üzerinde bulunan tüm uzantıları API üzerinden içeri aktarmak için kullanılır.

Modül klasöründe bulunan “controllers/import-tld.php” dosyası içinde çağırılmaktadır.

Fonksiyonu örnekte olacak şekilde kullanabilirsiniz.

public function apply_import_tlds(){

  $cost_cid      = $this->config["settings"]["cost-currency"]; // Currency ID

  $prices       = $this->cost_prices();
  if(!$prices) return false;

  Helper::Load(["Products","Money"]);

  $profit_rate    = Config::get("options/domain-profit-rate");

  foreach($prices AS $name=>$val){
    $api_cost_prices  = [
      'register' => $val["register"],
      'transfer' => $val["transfer"],
      'renewal' => $val["renewal"],
    ];

    $paperwork   = 0;
    $epp_code    = 1;
    $dns_manage   = 1;
    $whois_privacy = 1;
    $module     = $this->config["meta"]["name"];

    $check     = Models::$init->db->select()->from("tldlist")->where("name","=",$name);

    if($check->build()){
      $tld    = $check->getAssoc();
      $pid    = $tld["id"];

      $reg_price = Products::get_price("register","tld",$pid);
      $ren_price = Products::get_price("renewal","tld",$pid);
      $tra_price = Products::get_price("transfer","tld",$pid);

      $tld_cid  = $reg_price["cid"];

      $register_cost = Money::deformatter($api_cost_prices["register"]);
      $renewal_cost  = Money::deformatter($api_cost_prices["renewal"]);
      $transfer_cost = Money::deformatter($api_cost_prices["transfer"]);

      // ExChanges
      $register_cost = Money::exChange($register_cost,$cost_cid,$tld_cid);
      $renewal_cost  = Money::exChange($renewal_cost,$cost_cid,$tld_cid);
      $transfer_cost = Money::exChange($transfer_cost,$cost_cid,$tld_cid);

      $reg_profit   = Money::get_discount_amount($register_cost,$profit_rate);
      $ren_profit   = Money::get_discount_amount($renewal_cost,$profit_rate);
      $tra_profit   = Money::get_discount_amount($transfer_cost,$profit_rate);

      $register_sale = $register_cost + $reg_profit;
      $renewal_sale  = $renewal_cost + $ren_profit;
      $transfer_sale = $transfer_cost + $tra_profit;

      Products::set("domain",$pid,[
        'paperwork'     => $paperwork,
        'epp_code'     => $epp_code,
        'dns_manage'    => $dns_manage,
        'whois_privacy'   => $whois_privacy,
        'register_cost'   => $register_cost,
        'renewal_cost'   => $renewal_cost,
        'transfer_cost'   => $transfer_cost,
        'module'      => $module,
      ]);

      Models::$init->db->update("prices",[
        'amount' => $register_sale,
        'cid'  => $tld_cid,
      ])->where("id","=",$reg_price["id"])->save();

      Models::$init->db->update("prices",[
        'amount' => $renewal_sale,
        'cid'  => $tld_cid,
      ])->where("id","=",$ren_price["id"])->save();

      Models::$init->db->update("prices",[
        'amount' => $transfer_sale,
        'cid'  => $tld_cid,
      ])->where("id","=",$tra_price["id"])->save();

    }
    else{

      $tld_cid  = $cost_cid;

      $register_cost = Money::deformatter($api_cost_prices["register"]);
      $renewal_cost  = Money::deformatter($api_cost_prices["renewal"]);
      $transfer_cost = Money::deformatter($api_cost_prices["transfer"]);

      $reg_profit   = Money::get_discount_amount($register_cost,$profit_rate);
      $ren_profit   = Money::get_discount_amount($renewal_cost,$profit_rate);
      $tra_profit   = Money::get_discount_amount($transfer_cost,$profit_rate);

      $register_sale = $register_cost + $reg_profit;
      $renewal_sale  = $renewal_cost + $ren_profit;
      $transfer_sale = $transfer_cost + $tra_profit;

      $insert         = Models::$init->db->insert("tldlist",[
        'status'      => "inactive",
        'cdate'       => DateManager::Now(),
        'name'       => $name,
        'paperwork'     => $paperwork,
        'epp_code'     => $epp_code,
        'dns_manage'    => $dns_manage,
        'whois_privacy'   => $whois_privacy,
        'currency'     => $tld_cid,
        'register_cost'   => $register_cost,
        'renewal_cost'   => $renewal_cost,
        'transfer_cost'   => $transfer_cost,
        'module'      => $module,
      ]);

      if($insert){
        $tld_id     = Models::$init->db->lastID();

        Models::$init->db->insert("prices",[
          'owner'   => "tld",
          'owner_id' => $tld_id,
          'type'   => 'register',
          'amount'  => $register_sale,
          'cid'    => $tld_cid,
        ]);

        Models::$init->db->insert("prices",[
          'owner'   => "tld",
          'owner_id' => $tld_id,
          'type'   => 'renewal',
          'amount'  => $renewal_sale,
          'cid'    => $tld_cid,
        ]);

        Models::$init->db->insert("prices",[
          'owner'   => "tld",
          'owner_id' => $tld_id,
          'type'   => 'transfer',
          'amount'  => $transfer_sale,
          'cid'    => $tld_cid,
        ]);
      }

    }
  }
  return true;
}
import_domain() - Alan Adlarını İçeri Aktar

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top