Geliştirici Merkezi

TR

Sipariş

Varsayılan Parametreler

Aşağıda belirtilen parametrelerde "/" slash karakteri bir dizi verisinin altındaki dizi verisini belirlemek için kullanılmıştır.

Adı Türü Açıklama
id int Siparişin ID numarası
Veri Tabanı Alanı: users_products.id
name
string
Sipariş Ürün Adı
Veri Tabanı Alanı: users_producs.name
period
string
Sipariş Periyot Türü
(day, week, month, year)
Veri Tabanı Alanı: users_producs.period
period_time
int
Sipariş Periyot Süre
Veri Tabanı Alanı: users_producs.period_time
amount
float
Sipariş Ürün Tutar
Veri Tabanı Alanı: users_producs.amount
total_amount
float
Sipariş Toplam Tutar (Eklentiler Dahil)
Veri Tabanı Alanı: users_producs.total_amount
amount_cid
int
Sipariş Para Birimi ID 
Veri Tabanı Alanı: users_producs.amount_cid = currencies.id
status
string
Sipariş Durumu
(waiting,inprocess,active,suspended,cancelled)
Veri Tabanı Alanı: users_producs.status
status_msg
string
Sipariş Durum Mesajı
Veri Tabanı Alanı: users_producs.status_msg
pmethod
string
Sipariş Ödeme Yöntemi
Veri Tabanı Alanı: users_producs.pmethod
cdate
date
Sipariş lk Ödeme Tarihi (Y-M-D H:i:s)
Veri Tabanı Alanı: users_producs.cdate
renewaldate
date
Sipariş Son Yenilenme Tarihi  (Y-M-D H:i:s)
Veri Tabanı Alanı: users_producs.renewaldate
duedate
date
Sipariş Son Ödeme Tarihi (Y-M-D H:i:s)
Veri Tabanı Alanı: users_producs.duedate
module
string
Siparişe Tanımlı Modülün Adı
Veri Tabanı Alanı: users_producs.module
options
array
Siparişin Yapılandırma Ayarları
Veri Tabanı Alanı: users_producs.options
options / server_id
int
Siparişin Bağlı Olduğu Sunucu ID Numarası (Veri Tabanı Alanı: servers.id)

Örnek Kullanım

Hook::add("OrderApproved",1,function($params=[]){
  // Modify Order Data:
  // Orders::set($params["id"],['pmethod' => "BankTransfer",'name' => "Test"]);
  // Write the code here...
});

 

OrderApproved

Bir sipariş onaylandığında çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

OrderActivated

Bir sipariş aktif edildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

OrderSuspended

Bir sipariş askıya alındığında çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

OrderCancelled

Bir sipariş iptal edildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

OrderRenewed

Bir sipariş yenilendiğinde(hizmet süresi uzatıldığında) çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

PreOrderDeleted

Sipariş silinmeden önce çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

OrderDeleted

Bir sipariş silindiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

PreOrderModified

Sipariş detay bilgileri güncellenmeden önce çağırılır

Geri Dönüş

Dönüş değeri array veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("PreOrderModified",1,function($params=[]){
  return ['error' => 'write something here...'];
});

 

 

OrderModified

Sipariş detay bilgileri güncellendikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Dönüş değeri array veri türünde veya void dönmelidir.

Hook::add("OrderModified",1,function($params=[]){
  return ['error' => 'write something here...'];
});

 

OrderCancellationRequest

Sipariş iptal talebi gönderildiğinde çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

OrderDownload

Sipariş teslimat dosyası indirileceği zaman çağrılır, siparişe teslimat dosyası da tanımlayabilirsiniz.

Geri Dönüş

Hook::add("OrderDownload",1,function($params=[]){
  // $params["download_file"] // ex: /home/hostuser/public_html/test.zip
  // $params["download_link"] // ex: https://example.com/test.zip
});

Dönecek değer boolean = false veya dizi olmalıdır, dönecek değer dizi ise  $params  değişkeninde bulunan anahtar değerler ile aynı olmalıdır.
Dizi değişkende yeni download_file yolu veya yeni download_link tanımlayabilirsiniz. 

 

Müşteri Eklenti

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top