Geliştirici Merkezi

TR

Ürün / Hizmet

Ürün/Hizmet Varsayılan Parametreler

Aşağıda belirtilen parametrelerde "/" slash karakteri bir dizi verisinin altındaki dizi verisini belirlemek için kullanılmıştır.

Adı Türü Açıklama
type string Ürün / Hizmet Türü
(domain,hosting,server,software,special,sms)
type_id int Ürün / Hizmet Özel Grup ID Numrası
Eğer ürün türü "special" ise, oluşturulan özel ürün grubuna ait kimlik numarasını içerir.
id int Ürün / Hizmet ID numarası
title string Ürün / Hizmet Adı
name string Ürün / Hizmet Adı (Sadece alan adı uzantıları için geçerlidir)
options array Ürün / Hizmete ait yapılandırma seçeneklerinin yer aldığı dizgedir.
optionsl array Ürün / Hizmete ait dile bağlı yapılandırma seçeneklerinin yer aldığı dizgedir.
module string Ürün / Hizmete tanımlanmış modülün adı
module_data array Ürün / Hizmete tanımlanmış modülün yapılandırma seçenekleri
category int Ürün / Hizmete ait kategorinin ID numarası
category_title string Ürün / Hizmete ait kategorinin adı
category_route string Ürün / Hizmete ait kategorinin URL bağlantısı
price array Ürün / Hizmet fiyatlandırma dizgesidir
Aşağıdaki "/*/" karakteri ile belirlenen alan rastgele bir sayı veya alan adı uzantıları için "register,renewal,transfer"  değerini içermektedir.
price/*/id int Veri tabanı alanı (prices.id) ile ilişkili ID numarasını içermektedir
price/*/period string Fiyat Periyot Türü
(day, week, month, year)
price/*/time int Fiyat Periyot Süre
price/*/amount float Fiyat tutar bilgisi
price/*/cid int Veri tabanı alanı (currencies.id) ile ilişkili ID numarası
price/*/discount string İndirim oranını içermektedir
Yukarıdaki değerlerin haricinde,  ilgili ürüne ait veri tabanında bulunan değerler yer almaktadır.

 

Kategori Varsayılan Parametreler

Adı Türü Açıklama
data array  
languages array  

Sunucu Varsayılan Parametreler

Adı Türü Açıklama
id int Sunucunun ID numarası
name string Sunucunun hostname bilgisi veya adı
username string Sunucunun Kullanıcı Adı
password
string
Sunucunun Şifresi
access_hash
string
Sunucunun Erişim Anahtarı
secure
boolean
Sunucu yapılandırmasında ssl etkin ise true değilse false olarak dönüş yapar.
port
int
Sunucunun PORT bilgisi

 

Örnek Kullanım

Hook::add("ProductCreated",1,function($params=[]){
    // Write the code here...
});

 

ProductCategoryCreated

Bir ürün / hizmet kategorisi oluşturulduktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductCategoryModified

Bir ürün / hizmet kategorisi güncellendikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductCategoryDeleted

Bir ürün / hizmet kategorisi silindikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductCreated

Bir ürün / hizmet oluşturulduktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductModified

Bir ürün / hizmet güncellendikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductDeleted

Bir ürün / hizmet silindikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductServerCreated

Bir ürün / hizmet sunucusu oluşturulduktan sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductServerModified

Bir ürün / hizmet sunucusu güncellendikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

 

ProductServerDeleted

Bir ürün / hizmet sunucusu silindikten sonra çağırılır

Geri Dönüş

Desteklenmiyor

Fatura Destek Bileti

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top