Geliştirici Merkezi

TR

Sorgu Oluşturma

SELECT

WDB::select(arg1) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine kolon adlarını yazabilir veya boş bırakabilirsiniz.

Geri dönüş değeri olarak sınıf içeriğini döndürür.

FROM

WDB::from(arg1) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine  tablo adını yazmalısınız.

Geri dönüş değeri olarak sınıf içeriğini döndürür.

JOIN

WDB::join(arg1,arg2,arg3) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine "INNER" , "LEFT" , "RIGHT" , "FULL OUTER" değerlerinden biri yazılmalıdır.

arg2 içerisine tablo adı yazılmalıdır.

arg3 içerisine koşullar yazılmalıdır.   

Geri dönüş değeri olarak sınıf içeriğini döndürür.

Örnek PHP Kodu


<?php
  $query = WDB::select("t1.id,t1.field1,t1.field2,t2.field1 AS 'field_1' ");
  $query->from("table1 t1");
  $query->join("LEFT","table t2","t2.relid = t1.id");
  $query = $query->build(true)->fetch_assoc();
  print_r($query);
?>
Çıktı

SELECT t1.id,t1.field1,t1.field2,t2.field1 AS 'field_1' FROM table1 t1 LEFT JOIN table2 t2 ON t2.relid = t1.id
-----------
Output: 
Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 1
      [field1] => sample1
      [field2] => sample2
      [field_1] => sample test
    )

)

WHERE

WDB::where(arg1,arg2,arg3,arg4) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine  kolon adı yazılmalıdır.

arg2 içerisine işaret değeri yazılmalıdır,  örneğin ("LIKE" , "NOT LIKE" , "=" , "!=" , vb...)

arg3 içerisine  eşleşecek değeri yazmalısınız (eğer bir LIKE koşulu kullanıyorsanız, eşleşecek değer içinde  "%" ifadesinide kullanabilirsiniz.)

arg4 içerisine  mantıksal operatör yazabilirsiniz, örneğin ( "AND" ,  "OR" , "&&" , "||" , vb...)

Geri dönüş değeri olarak sınıf içeriğini döndürür.

GROUP BY

WDB::group_by(arg1) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine  kolon adı yazılmalıdır.

Geri dönüş değeri olarak sınıf içeriğini döndürür.

ORDER BY

WDB::order_by(arg1) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine kolon adı yazılmalıdır.

Geri dönüş değeri olarak sınıf içeriğini döndürür.

LIMIT

WDB::limit(arg1,arg2) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine başlangıç değerini, arg2 içerisine limit değerini yazabilirsiniz.

Sadece arg1 içerisine değer girerseniz limit değeri tanımlanmış olur.

Geri dönüş değeri olarak sınıf içeriğini döndürür.

BUILD

WDB::build(arg1) şeklinde yazılır.

arg1 içerisine boolean  değer girilmelidir, varsayılan olarak false tanımlanmıştır.

Metodun kullanım amacı yukarıda belirtilen metotların tanımlanmasından sonra sorguyu toparlayıp veritabanına istek atması üzerine hazırlanmıştır.

Eğer arg1 içerisine true değerini girerseniz, geri dönüş olarak sınıf içeriğini döndürecektir.

Eğer arg1 içerisine false değerini girerseniz, geri dönüş olarak sorgunun başarı durumunu "boolean" türünde döndürecektir.

FETCH_ASSOC

WDB::fetch_assoc() şeklinde yazılır.

Metodun kullanım amacı build metodunun çalışmasından hemen sonra çıkan tüm sonucu ARRAY veri türünde listelemesi için hazırlanmıştır.

FETCH_OBJECT

WDB::fetch_object() şeklinde yazılır.

Metodun kullanım amacı build metodunun çalışmasından hemen sonra çıkan tüm sonucu OBJECT veri türünde listelemesi için hazırlanmıştır.

getAssoc

WDB::getAssoc() şeklinde yazılır.

Metodun kullanım amacı build metodunun çalışmasından hemen sonra çıkan sonucun ARRAY veri türünde getirmesi için hazırlanmıştır.

getObject

WDB::getObject() şeklinde yazılır.

Metodun kullanım amacı build metodunun çalışmasından hemen sonra çıkan sonucun OBJECT veri türünde getirmesi için hazırlanmıştır.

Örnek PHP Kodu


<?php
  $query = WDB::select("t1.id,t1.field1,t1.field2,t2.field1");
  $query->from("table1 t1");
  $query->join("LEFT","table t2","t2.relid = t1.id");
  $query->where("t1.field1","=","apple","||");
  $query->where("t1.field1","=","pear");
  $query->group_by("t1.id");
  $query->order_by("t1.field1 DESC");
  $query->limit(0,10);
  $result = $query->build();
  if($result)
  {
    print_r(WDB::fetch_assoc());
  }
  else
  {
    echo "No result found";
  }
  
?>
Çıktı

SELECT t1.id,t1.field1,t1.field2,t2.field1 AS 'field_1' FROM table1 t1 LEFT JOIN table2 t2 ON t2.relid = t1.id WHERE t1.field1 = 'apple' OR t1.field1 = 'pear' GROUP BY t1.id ORDER BY t1.field1 DESC LIMIT 0,10
-----------
Output: 
Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 1
      [field1] => apple
      [field2] => sample2
      [field_1] => sample test
    )

)
Giriş INSERT

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top