Geliştirici Merkezi

TR

Kart Bilgileri Girme Ekranı

"Merchant, Tokenized, Subscription" yöntemlerinde standart kart bilgileri girme ekranını kendinize göre özelleştirmek isterseniz aşağıdaki talimatları takip ediniz.

  1. modül sınıfınızın içerisine "standard_card" adında bir değişken yerleştirin ve değerini "bolean(false)" olacak şekilde tanımlayın.
  2. Müşterinin kart bilgilerini gireceği ekranı "area" işlevinden "HTML" olarak geri döndürmelisiniz.
  3. Girilen kart bilgilerini "capture" işlevine iletmeniz gerekmektedir.
  4. Kart bilgilerini POST edeceğiniz adrese sınıf içindeki "links [capture]" değişkeninden ulaşabilirsiniz.

POST edeceğiniz değerler aşağıda açıklanmıştır.

POST Edilecek Değerler

Adı Örnek Açıklama
identification 1 veya 0 "checkout" değişkenin "type" indisinde "card- identification" yazıyorsa bu değerin "1" gelmesi gerekir.
chid 123456789 "checkout" değişkeninin "ID" indisi
card_num 1234 1234 1234 1234 Kart numarası
card_name John Doe Kart sahibinin adı
card_expiry 12/21 Kart son kullanma tarihi ay /yıl
card_cvc 123 Kart güvenlik kodu
installment 0 Taksit uygulanacaksa kaç taksit olacağı
save_card 1 veya 0 Kart saklanacaksa "1" saklanmayacaksa "0" girilmelidir.
auto_card 1 veya 0 Ödenecek hizmetin otomatik yenilemeye açılıp açılmayacağı
stored_card 123456 Eğer bir saklanan kart seçilmişse ID numarası tanımlanmalıdır.

POST Sonucu

Bilgileri "POST" ettikten sonra bir "JSON" verisi dönecektir. Parametreler aşağıda açıklanmıştır.

Adı Örnek Açıklama
status successful,error,REDIRECT,3D,OUTPUT Ödeme sürecinin durumuyla alakalı sonuç bildirir.
---
successful : Ödemenin tamamlandığı anlamına gelir.
error : Ödemenin başarısız olduğu anlamına gelir.
REDIRECT veya 3D : bir yönlendirmenin olacağı anlamına gelir.
OUTPUT : Müşterinin önüne "output" indisinin içeriği yansıtılır. (Bu işlemde callback kullanmak zorundasınız.)
message Error message "status" değeri "error" gelirse, "message" değerinin içeriğinde hata mesajı bulunur.
redirect https://testbank.com/3dsecure "status" değeri "3D, REDIRECT" olarak belirlendiğinde "redirect" içeriğindeki bağlantıya müşteriyi belirttiğiniz adrese yönlendirecektir.
output HTML Output Bu alan dolu geldiğinde müşteriye "output" içindeki değeri göstermeniz gerekir.

Saklı Kartları Listelemek

"stored_cards" işlevini kullanarak müşterinin mevcuttaki saklı kartlarını elde edebilirsiniz.

İşlev geri dönüş türü olarak "array" (dizi) olmalıdır.

POST edilecek değerlerdeki "stored_card" indisi için döngünün içindeki "ID" indisini gönderebilirsiniz.

Kart bilgilerini POST ettikten sonra elde ettiğiniz sonuca göre, müşteriyi yönlendirmeli veya bilgilendirmelisiniz.

Öğeleri Elde Etmek

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top