Geliştirici Merkezi

TR

GetInvoice

Belirtilen faturanın tüm detaylarını alın.

Method / Endpoint

GET/ {{API_URL}} Billing/GetInvoice/ {{ID}}

İstek Parametreleri

Parametre Adı Türü Açıklama
{{ID}} Integer Fatura ID numarası

Harici Örnek

curl --location 'https://example.com/api/Billing/GetInvoice/123' \
--header 'Apikey: [YOUR_API_KEY]'

Dahili Örnek

Helper::Load("Api");
try {
  $result = Api::Billing()->GetInvoice(123);

  print_r($result);
}
catch (Exception $e)
{
  echo 'Error: '.$e->getMessage();
}

Örnek JSON Yanıtı

{
  "status": "successful",
  "data": {
    "id": 367,
    "number": "#367",
    "user": {
      "id": 2,
      "lang": "en",
      "identity": null,
      "type": "corporate",
      "name": "James",
      "surname": "Roddy",
      "full_name": "James Roddy",
      "email": "[email protected]",
      "phone": "16055762309",
      "company_name": "TEST1 LLC",
      "company_tax_number": "659898989",
      "company_tax_office": "testoffice",
      "address": {
        "country_code": "US",
        "country_name": "United States",
        "city": "Anchorage",
        "state": "Alaska",
        "detail": "test example123",
        "zipcode": "1234"
      }
    },
    "taxation_type": "exclusive",
    "notes": "Invoice note test123",
    "created_at": "2023-03-11 19:49:00",
    "due_date": "2023-03-11 23:59:00",
    "payment_date": "2023-03-11 19:53:49",
    "refund_date": "0000-00-00 00:00:00",
    "status": "paid",
    "formalize": true,
    "local": true,
    "taxfree": false,
    "formalize_file": "https://example.com/resources/uploads/invoices/aa2f3fasd3fa3f4ed.pdf",
    "exchange_rate": 1,
    "currency": "USD",
    "tax_rate": 18,
    "subtotal": 21,
    "tax": 3.779999999999999804600747665972448885440826416015625,
    "total": 24.780000000000001136868377216160297393798828125,
    "payment_method": "Credit Card (Stripe)",
    "payment_method_data": {
      "Transaction ID": "PM12345"
    },
    "payment_method_commission": 1,
    "payment_method_commission_rate": 5,
    "send_bill_to_address": 0,
    "share": {
      "token": "VCsxZWZPQkI0bDFhdDNqV0RWZHdyQllGbmN5cGkzcGhRd09tWEc0VTIyMD0=",
      "link": "https://example.com/invoice?token=VCsxZWZPQkI0bDFhdDNqV0RWZHdyQllGbmN5cGkzcGhRd09tWEc0VTIyMD0="
    },
    "discounts": [],
    "items": [
      {
        "id": 458,
        "description": "Lorem Ipsum Dolor",
        "quantity": 1,
        "tax_exempt": false,
        "amount": 20,
        "total": 20,
        "order_id": 0,
        "due_date": "0000-00-00 00:00:00",
        "attributes" : []
      }
    ]
  }
}

Yanıt Parametreleri

Parametre Adı Türü Açıklama
status String Eylem Durumu "successful" veya "error"
message String Eylem durumu "error" gelmişse hata mesajı
data.id Integer Fatura ID Numarası
data.number String Fatura seri numarası eğer etkinleştirilmişse, proforma iken veya ödendikten sonra değişebilmektedir.
data.user.id Integer Müşterinin ID Numarası
data.user.lang String ISO 639-1 formatına göre müşterinin dil bilgisi. Örneğin: "en" , "de" , "tr" gibi.
data.user.identity Integer Müşterinin 11 haneli T.C. kimlik numarası
data.user.type String Müşterinin hesap türü. "individual": Bireysel, "corporate": Kurumsal
data.user.name String Müşterinin Adı
data.user.surname String Müşterinin Soyadı
data.user.full_name String Müşterinin Tam Adı
data.user.email String Müşterinin E-Posta Adresi
data.user.phone Integer Müşterinin Telefon Numarası. (Ülke alan kodu dahil). Örneğin: Şöyle ise: +1 (123) 456-7890 şu şekilde olmalı: 11234567890
data.user.company_name String Müşterinin Firma Ünvanı
data.user.company_tax_number String Müşterinin Vergi Numarası
data.user.company_tax_office String Müşterinin Vergi Dairesi
data.user.custom_fields Object Faturada müşteriye ait özel alanlar
data.user.custom_fields.field_id Integer Özel Alan ID Numarası
data.user.custom_fields.name String Özel Alan Adı
data.user.custom_fields.value String Özel Alan İçeriği
data.user.address.country_code String Müşterinin Ülke Kodu. (ISO 3166-1 Alpha-2) Örn: US, FR, DE
data.user.address.country_name String Müşterinin Ülke Adı. Örn: United States, Germany, France, Turkey
data.user.city String Müşterinin Şehir Bilgisi
data.user.state String Müşterinin İlçesi
data.user.detail String Müşterinin Adres Detayları
data.user.zipcode String Müşterinin Posta Kodu
data.taxation_type String Faturanın Vergi Türü: "exclusive": Vergi Hariç, "inclusive" Vergi Dahil
data.notes String Fatura ile İlgili Notlar
data.created_at String Faturanın Oluşturulma Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
data.due_date String Faturanın Son Ödeme Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
data.payment_date Sstring Faturanın Ödenme Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
data.refund_date String Faturanın İade Tarihi. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
data.status String Faturanın Durumu: "unpaid": Ödenmedi, "pending": Onay Bekliyor, "paid": Ödendi, "refunded": İade Edildi, "cancelled": İptal Edildi.
data.formalize Boolean Faturanın Resmileştirilme Durumu, "true" Resmileştirildi, "false": Resmileştirilmedi
data.local Boolean Faturanın Yerellik durumu, "true": Yerel bir fatura. "false": Yerel olmayan bir fatura.
Bu bilgi müşterinin adresine göre vergi oranı varsa yereldir, vergi oranı yoksa yerel değildir.
data.taxfree Boolean Faturaya vergi uygulanma durumu: "true" vergi uygulanabilir. "false" vergi uygulanamaz.
data.formalize_file String Faturanın PDF dosyası URL olarak belirtilir.
data.exchange_rate Double Faturanın Döviz Kuru Oranı
data.currency String Faturanın Para Birimi. Format: ISO 4217. Örneğin: USD, EUR, GBP
data.tax_rate Double Faturanın Vergi Oranı
data.subtotal Double Faturanın Ara Toplam Tutarı
data.tax Double Faturanın Toplam Vergi Tutarı
data.total Double Faturanın Vergi Dahil Toplam Tutarı
data.payment_method String Faturada Görünen Ödeme Yöntemi
data.payment_method_data Object Faturadaki Ödeme Yöntemi Ayrıntıları
data.payment_method_commission Double Toplam Ödeme Yöntemi Komisyon Tutarı
data.payment_method_commission_rate Double Ödeme Yöntemi Komisyon Oranı
data.send_bill_to_address Double Adrese Fatura Gönderim Bedeli. (Eğer adrese fatura gönderimi etkin ise.)
data.share Object Fatura Paylaşımı ile İlgili Bilgiler
data.share.token String Fatura Paylaşım Jetonu
data.share.link String Fatura Paylaşım Bağlantısı
data.discounts Object Faturaya Uygulanan İndirimler
data.discounts.type String İndirim Türü. ("promotion": Promosyon, "coupon": Kupon, "dealership": Bayi)
data.discounts.item_id Integer İndirimin uygulandığı fatura öğe ID numarası
data.discounts.rate Double İndirim Yüzdesi
data.discounts.description String İndirim Adı: Kupon Kodu, Promosyon Adı vb.
data.discounts.amount Double Uygulanan İndirim Tutarı
data.discounts.dkey String Bayilik indiriminin hangi üründen veya ürün grubundan elde edildiği.
data.items Object Faturanın Öğeleri
data.items.id Integer Fatura öğe ID Numarası
data.items.owner_id Integer Fatura ID Numarası
data.items.description String Fatura Öğe Açıklaması
data.items.quantity Integer Fatura Öğe Miktarı
data.items.tax_exempt Boolean Fatura öğe vergi muafiyeti durumu. "true": Muaf. "false": Muaf değil.
data.items.amount Double Fatura Öğe Birim Tutarı
data.items.total Double Fatura Öğe Toplam Tutarı
data.items.order_id Integer Fatura öğesinin bağlı olduğu ürün/hizmet ID numarası. Bu bilgi, veri tabanında "users_products " tablosundaki "id" alanından elde edilebilir.
data.items.due_date String Fatura öğesi eğer bir ürün/hizmete bağlıysa ürün/hizmetin bitiş tarihi ile aynı olmalıdır. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
data.items.attributes Object Fatura öğesi eğer bir ürün/hizmete bağlıysa, bağlı olduğu ürün/hizmetin satın alımıyla veya yenilenmesiyle alakalı bilgiler yer almaktadır.
GetInvoices

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top