Geliştirici Merkezi

TR

Modül Yapısı

Bu belgede ödeme yöntemi modül dosyalarının nerede bulunduğu ve ne işe yaradıkları açıklanmaktadır.

Modül Adı Belirlemek

  • Ödeme hizmeti sağlayıcısının modül adını belirlerken: Harf ile başlanmasına (BÜYÜK veya küçük harf) ve kesinlikle boşluk ile özel karakter kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
  • Github sayfamızdan indirmiş olduğunuz dosyaların içerisinde bulunan "SamplePaymentModule" adındaki dizini ve içerisindeki  "SamplePaymentModule.php" dosyasının adını entegrasyonu yapılacak olan ödeme hizmet sağlayıcısının adı ile değiştiriniz. (Ör : PayPalPro.php gibi.)
  • Dizine ve dosyalara modül adını tanımladıktan sonra "SamplePaymentModule.php" dosyasını açınız ve içiresindeki sınıf ismini modülün adı ile değiştiriniz.
  • config.php dosyasını açınız ve içerisindeki "SamplePaymentModule" yazan yeri modülün adı ile değiştiriniz.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra modül dosyalarını "coremio/modules/Payment/" dizini altına yükleyebilirsiniz.

Modülün Dizin/Dosya Yapısı

Modülün dizin ve dosya yapısı aşağıdaki şemada olduğu gibidir:

coremio/modules/Payment/SamplePaymentModule/
  | - lang/en.php
  |  config.php
  |  SamplePaymentModule.php

Eğer ihtiyaç duyarsanız modül dizini içerisine ödeme hizmeti sağlayıcısının "API SDK" dosyalarını yükleyebilirsiniz. 

coremio/modules/Payment/

Ödeme modüllerinin barınacağı dizindir, modüller içerisinde dizin şeklinde barınmaktadır.

lang/*.php

"lang" dizini altındaki php dosyaları modülde çoklu dil desteği sunmak için kullanılır. "en.php" dosyası varsayılan olarak kullanılmaktadır. Dosya içeriği  PHP dizi verisi olarak hazırlanması ve aşağıdaki varsayılan zorunlu indislerin tanımlı gelmesi beklenir.

name Yöneticinin modülü görüntülediği alanda, dile bağlı olarak modül adını değiştirebilirsiniz.
invoice-name Fatura önizlemesinde görünecek isim. Ör: Kredi Kartı
option-name Sepet veya fatura ödeme seçeneklerinde görünecek isim. Ör: Kredi Kartı ile Öde
description Modülün ayar/yapılandırma sayfasında görünecek açıklama alanıdır. (Boş bırakılabilir.)

Örnek Kaynak Kodu:

    return [
        'name'                 => 'Sample Payment',
        'invoice-name'         => 'Credit Card',
        'option-name'          => 'Pay by Credit Card',
        'description'          => 'description here…',
    ];

config.php Modüle ait ayar/yapılandırma alanları bu dosyada PHP dizi verisi olarak barınmaktadır.

İsim Türü Zorunlu Açıklama
meta
∟ name
String Evet Modülün adı
meta
∟ version
String , Float Evet Modülün sürüm numarası. Ör: 1.0
meta
∟ logo
String Hayır Ödeme hizmeti sağlayıcısının firma logosu. Modül dizininin içerisinde olan bir görsel dosyasını tanımlayabilirsiniz. Ör: logo.png
meta
∟ card-storage-supported
Boolean Hayır Eğer ödeme yöntemi türü "Tokenized" ise bu indis kesinlikle "true" olarak tanımlanmalıdır.
meta
∟ standard-card-form
Boolean Hayır Eğer girilecek değer "true" olur ise, müşterinin karşısına varsayılan WISECP kredi kartı formu çıkacaktır.
settings
∟ commission_rate
Integer Hayır WISECP tarafında faturaya uygulanacak komisyon oranıdır.
settings
∟ force_convert_to
Integer Hayır Sepet üzerinden ödeme yöntemi seçildikten sonra zorunlu olarak belirtilen para birimine dönüştürülür. Kabul edilebilir değer : veri tabanındaki "currencies.id" değeridir.
settings
∟accepted_countries
Array Hayır Bu alanda "ISO 3166-1" ülke kodlarını kullanarak, ödeme yönteminin sadece belirlenen ülkelere gösterilmesi sağlanır. (Boş bırakıldığında herkese görünecektir.)
settings
∟unaccepted_countries
Array Hayır Bu alanda "ISO 3166-1" ülke kodlarını kullanarak, ödeme yönteminin belirlenen ülkelere gösterilmesi engellenir.
settings
∟ …your field name…
String,Int,Float,Boolean Hayır "settings" indisinin altında kendinize özel bir alan indisi yerleştirebilirsiniz.

Örnek Kaynak Kodu:

    return [
        'meta'     => [
            'name'    => 'Third Party Payment',
            'version' => '1.0',
        ],
        'settings' => [
            'your_field_1'  => 'example test',
            'your_field_2'  => 'example test 2',
            'commission_rate'  => 0,
            'force_convert_to' => 0,
            'accepted_countries'    => ['US','ZW'],
            'unaccepted_countries'  => ['DE','FR'],
        ],
    ];
Başlangıç Ayarlar/Yapılandırma Sayfası

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top