Geliştirici Merkezi

TR

Ürün Yapılandırma Seçenekleri

Bu işlev, modülünüz için ürün bazında yapılandırılabilecek ayarları tanımlar, yapılandırma seçenekleri 2 işleve ayrılır. 

1.) Sınıf içerisinde kullanacaığınız metod sayesinde yapılandırma alanları oluşturabilirsiniz.

Bu işlevin adı,  config_options  olmalıdır.
Desteklenen yapılandırma alan türleri aşağıdakileri içerir:

 • Metin
 • Parola
 • Onay Düğmeleri
 • Açılır Menüler
 • Yuvarlak (Radio) Seçme Butonları
 • Metin Alanları

Aşağıda, her bir alan tipi için mevcut parametrelerin örnekleri verilmiştir.

public function config_options($data=[]){
  // $data -- Daha önceden kaydedilmiş verileri getirir.
  // Örnek: echo isset($data["example1"]) ? $data["example1"] : NULL;
  // 'name'        : Yapılandırma seçeneğinin adı
  // 'description'    : Yapılandırma seçeneğinin açıklaması
  // 'type'        : Yapılandırma seçeneğinin türü
  // 'width'       : Yapılandırma seçeneğinin genişliği,yüzde % (5,10,20,30,40,50,...100 vb)
  // 'rows'        : Metin alan türünün satır sayısı
  // 'value'       : Varsayılan Değer
  // 'placeholder'    : Alan boş bırakılırsa çıkacak değer.
  // 'options'      : String veya Array türünde tanımlanması gereken değer
  // 'checked'      : Onay kutusunun durumunu belirlemek için kullanılır, true veya false.
  // 'is_tooltip'     : Açıklama bilgisini balon içerisinde gösterir, true veya false yazılmalıdır.
  // 'dec_pos'      : Açıklama bilgisinin pozisyonunu belirler, isim altında göstermek için "L", öğe altında göstermek için 'R' yazınız.

  return [
    'example1'     => [
      'name'       => "Metin Kutusu",
      'description'    => "Metin kutusu alanı için açıklama",
      'type'       => "text",
      'width'       => "50",
      'value'       => "örnek",
      'placeholder'    => "Örnek placeholder",
    ],
    'example2'     => [
      'name'       => "Parola Kutusu",
      'description'    => "Parola kutusu alanı için açıklama",
      'type'       => "password",
      'width'       => "50",
      'value'       => "örnek",
      'placeholder'    => "Örnek placeholder",
    ],
    'example3'     => [
      'name'       => "Onay Düğmesi",
      'description'    => "Onay düğmesi için açıklama",
      'type'       => "approval",
      'checked'      => true,
    ],
    'example4'     => [
      'name'       => "Açılır Menü 1",
      'description'    => "Açılır menü 1 için açıklama",
      'type'       => "dropdown",
      'options'      => "Seçenek 1,Seçenek 2,Seçenek 3,Seçenek 4",
      'value'       => "Seçenek 2",
    ],
    'example5'     => [
      'name'       => "Açılır Menü 2",
      'description'    => "Açılır menü 2 için açıklama",
      'type'       => "dropdown",
      'options'      => [
        'sec1'   => "Seçenek 1",
        'sec2'   => "Seçenek 2",
        'sec3'   => "Seçenek 3",
        'sec4'   => "Seçenek 4",
      ],
      'value'       => "sec2",
    ],
    'example6'     => [
      'name'       => "Yuvarlak(Radyo) Buton 1",
      'description'    => "Yuvarlak(Radyo) Buton 1",
      'width'       => 40,
      'description_pos'  => 'L',
      'is_tooltip'    => true,
      'type'       => "radio",
      'options'      => "Seçenek 1,Seçenek 2,Seçenek 3,Seçenek 4",
      'value'       => "Seçenek 2",
    ],
    'example7'     => [
      'name'       => "Yuvarlak(Radyo) Buton 2",
      'description'    => "Yuvarlak(Radyo) Buton 2 için açıklama",
      'description_pos'  => 'L',
      'is_tooltip'    => true,
      'type'       => "radio",
      'options'      => [
        'sec1'   => "Seçenek 1",
        'sec2'   => "Seçenek 2",
        'sec3'   => "Seçenek 3",
        'sec4'   => "Seçenek 4",
      ],
      'value'       => "sec2",
    ],
    'example8'     => [
      'name'       => "Metin Alanı",
      'description'    => "Metin Alanı için açıklama",
      'rows'       => "3",
      'type'       => "textarea",
      'value'       => "Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.",
      'placeholder'    => "Örnek placeholder",
    ],
  ];
}


2.) Çıktı veren dosyada isteğinize bağlı olarak (HTML & CSS & JS) kodlarını kullanarak yapılandırma alanlarını tanımlayabilirsiniz.

Bu işlev için  pages/product-detail.php  dosyasını düzenlemelisiniz.
Düzenlerken bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken durumlar;

 • Örnek kod içeriği github reposu üzerinde bulunmaktadır.
 • form elemanlarının "name" özniteliğni tanımlarken  module_data[yapılandırma alanının adını (harf,rakam,alt çizgi) olacak şekilde]   tanımlamlısınız.
 •  $module_data  değişkeni, kaydettiğiniz yapılandırma alanlarının değerini döndürür.
 •  $module  değişkeni, modül sınıfınızın içeriğini geri döndürür.
 •  $LANG  değişkeni, yönetim paneli arayüzünde hangi dil geçerliyse, modül içerisinde bulunan  lang/  dizininde dil php dosyasını çağırır, eğer dil dosyasını bulamazsa  en.php  dil dosyasını varsayılan olarak kullanır.
 •  $product  değişkeni, ürünün veri tabanı üzerindeki satırını dizi olarak döndürür.
Modül Yapılandırma Desteklenen Fonksiyonlar

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top