Geliştirici Merkezi

TR

Ayarlar/Yapılandırma Sayfası

Ödeme yöntemi modülü, yönetici tarafından yapılandırılabilen bazı ayarlara sahip olabilir.

Bu ayarlar için SamplePaymentModule.php dosyasındaki sınıfın içerisine config_fields adında bir fonksiyon tanımlamalısınız.

Yapılandırma Alanları

Desteklenen yapılandırma alanları şunlardır:

  • Metin
  • Parola
  • Onay Düğmesi
  • Açılır Menü
  • Yuvarlak (Radio) Seçim
  • Metin Alanları

Aşağıda her bir alan türünü ve alan türleri için mevcut olan parametreleri gösteren örnek bir yapılandırma fonksiyonu verilmiştir.

Örnek Kaynak Kodu:

public function config_fields()
{
    return [
        'example1'          => [
            'name'              => "Text",
            'description'       => "Description for Text",
            'type'              => "text",
            'value'             => $this->config["settings"]["example1"] ?? '',
            'placeholder'       => "Example Placeholder",
        ],
        'example2'          => [
            'name'              => "Password",
            'description'       => "Description for Password",
            'type'              => "password",
            'value'             => $this->config["settings"]["example2"] ?? '',
            'placeholder'       => "Example Placeholder",
        ],
        'example3'          => [
            'name'              => "Approval Button",
            'description'       => "Description for Approval Button",
            'type'              => "approval",
            'value'             => 1,
            'checked'           => (boolean) (int) ($this->config["settings"]["example3"] ?? 0),
        ],
        'example4'          => [
            'name'              => "Dropdown Menu 1",
            'description'       => "Description for Dropdown Menu 1",
            'type'              => "dropdown",
            'options'           => "Option 1,Option 2,Option 3,Option 4",
            'value'             => $this->config["settings"]["example4"] ?? '',
        ],
        'example5'          => [
            'name'              => "Dropdown Menu 2",
            'description'       => "Description for Dropdown Menu 2",
            'type'              => "dropdown",
            'options'           => [
                'opt1'     => "Option 1",
                'opt2'     => "Option 2",
                'opt3'     => "Option 3",
                'opt4'     => "Option 4",
            ],
            'value'         => $this->config["settings"]["example5"] ?? '',
        ],
        'example6'          => [
            'name'              => "Radio Button 1",
            'description'       => "Description for Radio Button 1",
            'width'             => 40,
            'description_pos'   => 'L',
            'is_tooltip'        => true,
            'type'              => "radio",
            'options'           => "Option 1,Option 2,Option 3,Option 4",
            'value'             => $this->config["settings"]["example6"] ?? '',
        ],
        'example7'          => [
            'name'              => "Radio Button 2",
            'description'       => "Description for Radio Button 2",
            'description_pos'   => 'L',
            'is_tooltip'        => true,
            'type'              => "radio",
            'options'           => [
                'opt1'     => "Option 1",
                'opt2'     => "Option 2",
                'opt3'     => "Option 3",
                'opt4'     => "Option 4",
            ],
            'value'             => $this->config["settings"]["example7"] ?? '',
        ],
        'example8'          => [
            'name'              => "Text Area",
            'description'       => "Description for text area",
            'rows'              => "3",
            'type'              => "textarea",
            'value'             => $this->config["settings"]["example8"] ?? '',
            'placeholder'       => "Example placeholder",
        ]
    ];
}

Her alanın içerdiği indisler ve özellikleri:

İsim Türü Açıklama
name String Alanın adı
description String Alanın açıklaması
dec_pos String Açıklamanın pozisyonu. Alan adının altında gösterilmesi için 'L'.  Alanın içeriğinde gösterilmesi için 'R' değerini tanımlayabilirsiniz. (Varsayılan 'R'dir.)
is_tooltip Boolean Eğer "true" değeri tanımlanırsa, alan adının yanında bir soru işareti belirecek ve üzerine gelindiğinde, alanın açıklaması balon içerisinde gözükecektir.
type String Alanın türü. Alabileceği değerler: (text, password, approval, dropdown, radio, textarea)
width Integer Alanın form element genişliğini. Yüzde olarak belirlenir. (Ör: 50)
wrap_width Integer Alanın kapsama genişliği. Yüzde olarak belirlenir. (Ör: 50)
placeholder String Alanın form elementinde placeholder etiketini kullanır.
value String Alanın form elementindeki varsayılan değerini belirler.
rows Integer Alanın form metin alanı elementinde satır sayısını değiştirir.
checked Boolean Alanın form element türü "Onay Düğmesi" ise, seçili olma durumunu belirler.
options String,Array Alanın form element türü "Açılır Menü" veya "Yuvarlak Seçim Düğmesi" ise, iki farklı seçenek tanımlama yöntemi vardır. Lütfen örnek kaynak kodu inceleyiniz.

config_fields fonksiyonunda kaydedilmiş alanın içeriğine ulaşmak istediğinizde $this->config[“settings”][“example1”]  kodunu kullanabilirsiniz.

Modül Yapısı Third Party Yöntemi

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top