Geliştirici Merkezi

TR

Fonksiyonlar

__construct()

Sınıf başlatıldıktan sonra çalıştırılmaktadır, ayarlamalar sayfasındaki değerleri değişkene aktarır. SMS servisinin API dosyalarını örnekte olduğu gibi içeri aktarabilirsiniz. Parametreler; $external_config --  “config.php” dosyasındaki değerle aynı veriler...

title() - Gönderici Başlığını Değiştir

Varsayılan gönderici başlığını değiştirmek için kullanılır. Parametreler; $arg --- Gönderici başlığı public function title($arg=''){ $this->title = $arg; return $this; }

body() - SMS İçeriğini Belirle

Gönderilecek mesajı belirlemektedir. Parametreler; $text --- Gönderilecek mesajın metini $template --- Gönderilecek mesajın şablon olduğunu belirtir, kod örneğinde görüleceği üzere $template değeri dolu geldiğinde, $text değişkeninin değerini değiştirmekted...

AddNumber() - Telefon Numaralarını Belirle

Gönderilecek telefon numaralarını sınıfa ekler. Parametreler; $arg --- Gönderilecek telefon numarası $cc --- Gönderilecek telefon numarasının ülke kodu (Zorunlu Değil) public function AddNumber($arg=0,$cc=NULL){ if(!is_array($arg)){ if($cc != N...

submit() - SMS Göndermek

sms gönderim işlemini başlatmak için kullanılır. Parametreler; $return_this --- Geri dönüş olarak sınıfın çağırılması isteniyorsa bool(true) döner, değilse bool(false) döner. public function submit($return_this=false){ if(Validation::isEmpty($this->...

Bir Sorunuz mu Var?

Bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt göndereceğiz.
Bize Ulaşın.
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Join Our Discord Channel
Top